เกี่ยวกับจีเนซ:

การผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง คือหัวใจของเรา ด้วยพันธกิจที่ต้องการส่งมอบสุขภาพที่ดีที่สุด โดยแบรนด์จีเนซ เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยึดหลัก 3 ประการ ดังนี้

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง: เน้นการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแค่เสริมสร้างสุขภาพของคุณ แต่ยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพในอนาคตได้อีกด้วย
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ: มีทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Computational Biochemists ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพร ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาสารชีวภาพหรือสารออกฤทธิ์ในแต่ละกลไกเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและเข้าใจปัญหาของลูกค้าเป้าหมาย: การพัฒนาสินค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง.

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์: จาก “จีเนซ เรสเปอร์แคร์” ที่เน้นการดูแลระบบทางเดินหายใจ, ไปจนถึง “จีเนซ เฟล็กซี่บรอมี่ คอลลาเจน” ที่ช่วยบำรุงข้อเข่าและกระดูก — แต่ละผลิตภัณฑ์ของเราถูกสร้างขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง

การันตีด้วยวิทยาศาสตร์: ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ “จีเนซ” ต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด (in vitro study) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่เรานำเสนอมีคุณภาพและผลลัพธ์ที่คุณสามารถไว้วางใจได้

WHO WE ARE?

REVOLUTIONARY TECH INNOVATOR

VISIONARY MANAGEMENT FOR HEALTH & BEAUTY

THE BRIDGE TO CROSS THE VALLEY OF DEATH

RESEARCHER PROFILES

ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

รองศาสตราจารย์
ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

DEEP TECH INNOVATOR

ผู้เชียวชาญด้านการทดสอบผลลัพธ์ของสารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์

ดร. ชลธิชา สุวัฒนะโสภณ

ดร. ชลธิชา สุวัฒนะโสภณ

COMPUTATIONAL BIOCHEMIST

ผู้เชียวชาญด้านการการพัฒนาสารออกฤทธิ์ที่ใช้กับยา

วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

RESEARCH MANAGEMENT

ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

FDA REGISTERED & MANUFACTURING STANDARDS

Respur Care

GENEZ RESPUR CARE
REGISTERED
UNDER FDA THAILAND

ISO 9001:2015

CODEX GHPs

HACCP

OUR STRATEGIC PARTNERS

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

บริษัท วิสไบโอ จำกัด

บริษัท วิสไบโอ จำกัด

บริษัท TIBD ร่วมเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท TIBD ร่วมเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท TIBD ร่วมเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และศึกษาวิจัยวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูป เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก

ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และศึกษาวิจัยวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูป เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 18 พฤกษภาคม 2566 นายณัชพล สมรักษ์ กรรมการบริษัทเทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด (TIBD) และนายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสไบโอ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับมอบอํานาจ โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ…